open klooster

  een nieuwe vorm
     voor een oud verlangen

afb
 


 
 


  Leesclub met Bert Natter
rond zijn nieuwe boek Leven met Lidewij


Wanneer? Zondag 15 januari van 11.00-13.00 uur
Waar? Admiraal de Ruyterweg 131-1, Amsterdam
Kosten? 15 euro, te voldoen via overboeking
Interview door Jan Oegema
Na afloop soep met brood. Maximaal 15 deelnemers
Opgeven via annette.bak@kpnplanet.nl

Met haar achttiende verjaardag in het verschiet zal Lidewij voor de wet volwassen worden. Toch blijft ze vanwege een meervoudige beperking in zekere zin altijd een kind dat zich op geheel eigen, unieke wijze ontwikkelt. In Leven met Lidewij schetst Bert Natter een liefdevol portret van zijn dochter. Hij doet een poging de werking van haar brein te doorgronden en haalt herinneringen op aan de tijd dat Lidewij nog thuis woonde. Daarnaast gaat hij op zoek naar hoe er in vroeger tijden werd gedacht over kinderen met een beperking. Gaandeweg probeert hij een antwoord te vinden op de vraag wat een mens eigenlijk een mens maakt.

Bert Natter kijkt naar zijn dochter met een bijzondere blik: zijn vraag is wat hij van haar kan leren. En dat is veel. Als hij het op een rijtje zet, kan je de gedachte bekruipen dat achttien jaar trouwe zenbeoefening een mens nauwelijks verder kan brengen. ‘Sinds ik mijn boek over Lidewij heb geschreven, doe ik mijn best om van haar te leren hoe je de wereld tegemoet treedt zonder blasé te zijn, zonder te oordelen, zonder te verwachten dat de ander zich aan jouw niveau zal aanpassen. Ik wil net als Lidewij openstaan voor anderen die niet zo handig met woorden zijn als ik. Ik doe pogingen niemand op grond van mijn vooroordelen uit te sluiten. Ondanks alle verschillen wil ik mijn medemensen als gelijken beschouwen en niet negeren —al ben ik in dit opzicht geen heilige.’

Natter schrijft dit in een stuk in de Volkskrant, gepubliceerd kort na het verschijnen van zijn boek. Dat stuk is als bijlage bij deze e-mail gevoegd.

De leesclub begint met een kort gesprek tussen Bert Natter en Jan Oegema. Daarna volgt een kringgesprek waarbij we het rijtje afgaan met aan elke deelnemer de uitnodiging iets te zeggen over de eigen ervaringen met het boek.

Je kunt je opgeven via annette.bak@kpnplanet.nl. Je deelname is definitief na overboeking. We vragen je het boek vooraf te lezen.

 
 

 

 
RitzDzign